Coagulanti

Denumire produs Principale domenii de aplicare
Tratarea apei
potabile
Tratarea apelor
industriale
Tratarea
apelor uzate
BOPAC® x x x
BOPAC-S solid x x x
BOPAC-5 x x x
UNIPAC - x x
UNIPAC-5A x x x
UNIPAC-5B x x x
UNIPAC-W2 x x x
UNIPAC-S2 x x x
UNIFLOC-AS x x x
UNIFLOC-ASL - x x
UNIFLOC-NA - x x
UNIFLOC x x x
UNIFLOC-C x x x
UNIFLOC 5FA - - x
UNIFLOC-C2 - x x
UNIFLOC-ECO - x x
UNIFLOC-D - - x
CARFLOC - - x
BOPAC-C x x x
BOPAC 12 x x x
UNIPAC 5C x x x
UNIPAC 5G x x x
UNIPAC M4 x x x

Pentru a obține Fișa Tehnică a produsului, vă rugăm să vă adresați colegilor de la Biroul de Marketing pe următoarele numere de telefon sau pe adresa de e-mail: Tel/Fax: 0264.403.420 Mobil: 0754041418 e-mail: