Kontakt

Unichem Enviro d.o.o

Adresa: Korzo 15. sprat 2 stan 33, 24000 Subotica, Srbija

Tel: +381 603 270021

Saradnja samo sa pravnim licima. Nemamo maloprodaju.