Proizvodi za tretman pijaće vode i vode bazena

Naziv proizvoda Hemijski naziv Namena
UNISTOP-10 and 34 Biocid Algicid za pijaću vodu
UNITREAT family Fosfatni proizvod Antiskalant sredstvo za vode bazena za plivanje, termalne vode i spa
AQUACID family Specijalni proizvo Sredstvo za čišćenje bazena pijaće vode

Za Tehnički List Proizvoda molimo Vas da se obratite našoj kolegi: telefon: +381 603 270021 e-mail: