Identificacioni podaci o kompaniji

Unichem Enviro d.o.o.
Adresa sedište: Korzo 15. sprat 2 stan 33, 24000 Subotica, Srbija
PIB: 108441971
Matični broj: 21000400